/ Дарик, архив
Над 17 млн. лева са постъпилите собствени приходи в общинската хазна за деветмесечието на годината, отчитат от община Добрич. Това е 82% от изпълнението на годишния план, информира финансовият  зам.-кмет Елка Димова.

Община Добрич е финалист в престижния конкурс „Иновации в политиката“

6 млн. и 300 хил.лв. от тази сума са постъпленията от местни данъци, което е 88.47% изпълнение на планираните приходи до края на годината. 4 млн. и 600 хил.лв. са постъпленията от такса битови отпадъци, където изпълнението е  85.31%.

Като цяло темповете се движат съобразно заложения план, коментира Елка Димова. По думите й, ако бъдат запазени сегашните темпове на приходи, бюджетът ще бъде изпълнен спокойно  до края на годината.