/ община Добрич
В Добричката община започва рехабилитация на улици в 63 населени места, съобщават от кметската управа. Очаква се в строително-монтажните работи да бъдат вложени около 1 905 000 лева, осигурени от общинския и държавния бюджет. В рамките на проекта ще бъдат ремонтирани общо 139 обекта в Бенковски, Владимирово, Карапелит, Фелдфебел Дянково, Воднянци, Подслон и още десетки селища. Строителите ще направят текущ ремонт и на общинския път между селата Ведрина и Ново Ботево, ще бъдат изградени и ограничители на скоростта в пет селища. С рехабилитацията ще се подобри пътната основа на отсечките, много от които са с деформирана настилка и с нарушена проходимост.

Офертите на кандидатите в публичното състезание за строителните работи ще бъдат отворени публично днес в 13.30 часа в общината. От кметската управа апелират към всички, които ще присъстват на публичното заседание, да използват лични предпазни средства поради епидемичната обстановка в страната.