Община Балчик ще се сдобие с модерна информационна система по трансграничен проект

В община Балчик представиха съвместен проект с румънската община Наводари
В община Балчик представиха съвместен проект с румънската община Наводари / Дарик Добрич
Община Балчик и румънската община Наводари започват работа по съвместен проект, наречен „Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион". Проектът ще даде възможност да се въведе модерна информационна система за управление на община Балчик.

Проектът ще се изпълнява до месец август 2019 година по трансграничната програма „Интеррег  България – Румъния”. Стойността му е 427 хиляди евро, водещата община е българска, а Наводари /област Констанца/ е партньор.

Целта е да се създадат условия за сътрудничество между публичните администрации на черноморските общини в двете области – Каварна, Шабла, Ефория, Мангалия, Констанца, Текиргиол и Костинещи. Проектът е насочен към постигане на ефективна администрация, обърната към нуждите на местната общност.

Предстои да бъде създадена съвместна уеб платформа, която ще бъде източник на новини и добри практики в публичната сфера – заетостта, здравеопазването, енергийната ефективност, околната среда и др.

В общините на двата града ще бъдат изградени информационни системи за управление на финансовите потоци, документооборота и обслужването на населението и фирмите. Ще се използват най-съвременни технологии, а за целта ще бъде закупена съответната техника.

В Балчик ще бъде инсталирана видео стена с диагонал 2 метра, със сензорен екран с карта на общината. Тя ще се ползва от местните хора, туристите, потенциалните инвеститори. Стената ще се използва за логистика, ще предоставя информация за събития, забележителности, работно време и локация на институции и др.

В рамките на проекта ще може да се подобри дейността на кадастралните служби на двете общини. Ще бъде закупен плотер за отпечатване на кадастрални карти, скенери, компютърни конфигурации, принтери и др.

Община Балчик ще получи и устройство за съхранение на информация /тип облак/, което ще ускори работата и ще намали натоварването на общинската администрация. Проектът включва още провеждане на два семинара.