Обявиха за решаване седмо дело за собственост на имот по Дамбата
Обявиха за решаване седмо дело за собственост на имот по Дамбата / Дарик Добрич

В едномесечен срок ще бъде обявено решението по седмо дело за собственост на имот по Дамбата в Балчик, съобщават от пресслужбата на Добричкия окръжен съд.
Гражданското дело е образувано по иск на държавата срещу "ЗАРИ СС"ООД-Балчик. Държавата претендира да бъде прогласен като нищожен договор от 9 юли 2009 г., сключен от бившия областен управител Ердинч Хаджиев като продавач и дружеството като купувач на недвижим имот с площ от 4 813 кв. метра. Иска се да бъде признато за установено, че имотът е собственост на държавата и дружеството да бъде осъдено да предаде владението му. Претенцията на държавата е оценена на 113 707,12 лв.

В исковата молба на МРРБ се твърди, че имотът е изключителна държавна собственост и неправилно е бил актуван като частна държавна собственост. Такива имоти не могат да бъдат продавани, тъй като са част от хидротехническо, брегоукрепващо съоръжение - Дамбата в Балчик, изградено в акваторията на Черно море. Строителството му е осъществено по проект с европейски средства в рамките на Проект "България-защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси" и е финансиран чрез държавен заем от ЕИБ. Посочва се още, че са нарушени разпоредбите на закона за управление на Черноморското крайбрежие, в който е предвидено, че не могат да бъдат обявени за частна държавна собственост и да бъдат предмет на разпоредителни сделки брегоукрепителните и брегозащитните системи. Предвид това договорът за продажба на имота е с невъзможен предмет.

Ответникът по делото претендира, че Законът за задълженията и договорите му дава основание за задържи имота, докато получи платената за него цена.
Съдът прие съдебно-техническа експертиза, чието заключение показва, че имотът е бил записан в кадастралната карта с начин на трайно ползване – морски плажове, трайно предназначение – водни площи, собственост на държавата и като публична държавна собственост.