Областният управител върнал 37 решения на местните власти в Добричко
Областният управител върнал 37 решения на местните власти в Добричко / Дарик Добрич

37 заповеди за връщане на решения на органите на местното самоуправление и местната администрация е издал областният управител на Добрич Желязко Желязков през тази година, съобщават от администрацията му. В рамките на основните му правомощия е да упражнява контрол по законосъобразност на актовете и действията на местната власт.

Пред Административен съд - Добрич са образувани 16 дела по жалбите на областния срещу решения на общински съвети, като от тях 4 са прекратени, поради отмяна на решенията, а 2 - като неподлежащи на административен контрол. Четири решения на общински съвети са отменени от съда; 2 чакат решение; 4 са висящи. Областният управител е оспорил отделни текстове от наредби на общински съвети, едно дело е спечелено с влязло в сила решение, едно - на първа инстанция и едно чака решение.

По инициатива на Желязков бяха образувани 8 граждански дела за обявяване нищожността на договори за покупко-продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, по дамба „Албена - Балчик". На първа инстанция са спечелени 6 от делата, договорите са обявени за нищожни, установена е собствеността на държавата, като публична и изключителна, а ответниците са осъдени да предадат владението върху имотите на Република България. Две от поставените решения не са обжалвани и са влезли в сила, едно дело е спряно и едно е възобновено - насрочено за 6 януари 2012 г..

Срещу Областна администрация - Добрич са предявени 2 искови молби по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, информират още от администрацията. И двете са отхвърлени на първа инстанция. Срещу актове на областния управител са предявени 6 жалби, по които са образувани административни дела. По 4 от тях жалбите са оставени без разглеждане, а съдебните производства са прекратени, една заповед е отменена и едно от делата е висящо.

Сред другите дела, които води Областна администрация Добрич, са за заплащане на неустойка за неизпълнение на договор за морски плаж, отдаден под наем, за разваляне поради неплащане на договор за покупко-продажба на недвижим имот в Добрич, както и за прогласяване нищожността на договори за покупко-продажба на недвижими имоти във вилна зона „Овчаровски плаж" и в местността" Фиш - Фиш" - част от морски плаж „Моби Дик".