Част от сортовата листа на ДЗИ - Ген.Тошево, представена на 23-та Борса за семена и посадъчен материал, организирана от "Добрички панир" АД
Част от сортовата листа на ДЗИ - Ген.Тошево, представена на 23-та Борса за семена и посадъчен материал, организирана от "Добрички панир" АД / Дарик Добрич
Областният управител Детелина Николова се срещна с научния колектив на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация. Николова е обсъдила с директора на института доц. д-р инж. Илия Илиев актуални проблеми пред колектива на института и е взела участие в разширеното заседание на Научния съвет на ДЗИ. На него са били представени отчетите за научно-изследователската, производствената и внедрителска дейност на ДЗИ и на Опитна станция по соята – Павликени.

„За област Добрич, а и за цяла България, Вашият принос е неоценим. Известно е, че Добруджански земеделски институт Генерал Тошево, е с водещи позиции в страната и е най-големият в структурата на Селскостопанската академия. Пожелавам Ви все така неуморно да продължавате да надграждате добрите традиции в сферата на иновациите в този приоритетен отрасъл за област Добрич!“ – е заявила в обръщението си към колектива на ДЗИ Областният управител.