Област Добрич е на 15-о място по смъртност в страната

Средната продължителност на живота за добруджанци е малко над 73 години

България е в челната класация в ЕС по висока смъртност
България е в челната класация в ЕС по висока смъртност / снимка: Sofia Photo Agency, архив
Средната продължителност на живота за добруджанци е малко над 73 години
Броят на умрелите през 2018 г. в област Добрич е 2 908 души, а коефициентът на обща смъртност - 16.6‰, при 15.4‰ за страната, информират от Териториалното статистическо бюро Североизток. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 49 случая, или с 1.7%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо, отчита статистиката.
 
Смъртността сред мъжете (18.2‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.1‰). През 2018 г. на 1 000 жени умират 1 146 мъже, при 1 080 мъже за страната. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21.7‰) отколкото в градовете (14.4‰).

С най-висока смъртност в страната са областите Видин - 23.2‰, Монтана - 21.7‰ и Кюстендил - 20.3‰. В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в столицата София - 11.7‰.. Област Добрич е на 15-о място с 16.6‰.
 
Общо за държавите в ЕС коефициентът на смъртност през 2017 г. е 10.3‰.
 
През 2018 г. в област Добрич са починали 10 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 7.7‰, при 5.8‰ за страната.
 
В регионален аспект през 2018 г. в общо единадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Смолян - 1.5‰, и столицата София  - 2.7‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Плевен (11.3‰) и Разград (10.6‰).
 
Средната продължителност на живота общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 73.4 години и спрямо предходния период (2015 - 2017 г.) тя се увеличава с 0.2 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 69.6 години, докато при жените е със 7.8 години по-висока - 77.4 години. Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години и спрямо предходния период остава непроменена.