Няма подадени жалби през лятото в приемната за потребители в Албена
Няма подадени жалби през лятото в приемната за потребители в Албена / Дарик Добрич, архив

За втора поредна година Агенцията по безопасност на храните, съвместно с Комисията за защита на потребителите, прави открита приемна в курорта Албена, обслужваща туристите в цялата Добричка област. През лято 2013 отново няма постъпила нито една жалба, съобщи директорът на областната дирекция по храните д-р Розалина Брайкова. Според нея това се дължи на добрата работа на инспекторите. От май до септември са извършени 1 200 проверки на сезонни обекти за хранене и търговия по цялото Добруджанско Черноморие. Издадени са 160 предписания и 47 акта. Бракувани са били 90 кг храни, от които 8 кг - от животински проиход, като количеството е по-малко от миналата година. Не се е наложило спиране на обекти по морето, няма и регистрирани заболявания, свързани с хранене. Инспекторите не са засекли нерегламентирана продажба на храна по плажовете.

Наблюдаваните нарушения не са груби, коментира Брайкова, основните са в сферата на хигиената и липса на етикети на вътрешна продукция. Актовете са съставени оснво за липса на данни на храните и за неизпълнение на предписания. Няма данни за големи количества храна, която остава негодна за консумация в ол-инклузив хотелите, каза още Брайкова. Тя припомни, че в началото на сезона се провеждат срещи с ресторантьори и хотелиери, в които инспекторите поясняват задълженията им според закона за храните.

Проверки на храненето в детските заведения извършват в момента инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните, съобщи още Брайкова. Освен кухненските блокове в градини и ясли, се проверяват и тези в детски домове, центрове за настаняване и училищните столове. Следи се за регистрацията им, съответствието на сградния фонд, наличието на документация за персонала, както и качеството, годността и условията за съхранение на продуктите.

До момента са направени 70 проверки, в които са написани 2 предписания. За кратко е бил затворен училищен стол в региона, но нередностите са били своевременно отстранени и дейността му е възстановена, каза директорът. Кампанията е започнала в средата на септември и ще продължи до 18 октомври.