Наводненията ще стават все по-често срещани явления
Наводненията ще стават все по-често срещани явления / Дарик Добрич

Климатичните промени ще бъдат все по-забележими в хода на времето, пише електронния сайт monclimatmasante.qc. Според канадски учени сезоните, за които са характерни валежите, ще стават по-продължителни, а дъждовете - по-чести и по-обилни. Тези промени е възможно да предизвикат изменения в интензивността или честотата на някои феномени, каквито са наводненията.

Климатичните промени ще се отразят върху сградния фонд и изобщо върху населените места, които могат да пострадат сериозно от наводненията.

Наводненията стават, когато придошлата вода временно залива територии, които нормално са сухи. Сериозността им зависи от различни фактори. Топографията на зоната (долини, възвишения и пр.), възможността водата да се разлее върху голяма повърхност, съществуващата инфраструктура около мястото на наводнението, различни човешки фактори са някои от тях.

Няколко различни фактора могат да предизвикат наводнение. Между тях са проливните дъждове, свързани с бури и урагани, бързото топене на снеговете или ледовете, задръстените водни корита, свлачищата и др.

Наводненията могат да имат различни последици върху здравето. Някои от тях продължават само по време на самото наводнение. Други еволюират бавно или стават забележими след известно време.

Последиците върху здравето са различни. Смъртността засяга предимно децата, хората на възраст под трийсет години или най-възрастните. Повечето смъртни случаи са в автомобили. Засегнатата област, както и месецът от годината също оказват влияние върху риска от смърт.

Интоксикациите с въглероден моноксид също представляват опасност след големи наводнения. Както и наличието на мухъл в жилищата, който е причина за множество поражения върху здравето на обитателите.

Опасността от стомашно-чревни болести е също реална. Тя зависи все пак от различнирискови фактори. Общото здравословно състояние на човека преди наводнението играе определяща роля. Установено е, че жените са по-изложени на опасност от диария от мъжете. Трябва да се вземат под внимание и други фактори, като контакта с вода и равнището на водата в опустошената зона, както и дали и доколко са пострадали източниците на питейна вода. Наводненията имат и сериозен психологически ефект. Те са причина за повишено търсене на спешна медицинска помощ. С оглед на това пострадалите трябва своевременно да бъдат информирани за случващото се и оказваната помощ с всякакви средства: по радиото, телевизията, както и с високоговорители.

Всеки човек може да пострада при наводнение, както в града, така и на полето. Има все пак някои повишаващи този риск фактори, каквито са хроничните проблеми със сърцето, или респираторните проблеми, които могат да се усложнят заради мухъла. Също така и напредналата възраст, тъй като последиците от стомашно-чревни разстройства са по-сериозни при тази категория хора.

Липсата на персонални ресурси е също от значение, това важи особено за хората, останали без покрив. Друг фактор е видът работа или заетост (например, при разчистване след наводнение пострадали и помагащи са изложени на опасност от токови удари и други злополуки). Значение има и местоживеенето (дали жилището е в район, застрашен от наводнение, или на място, където свързаната с вода инфраструктура е в лошо състояние).

Обстоятелства, които могат да затруднят оказването на помощ, са ограничената подвижност (лежащо болни хора), срутена или отнесена инфраструктура (части от пътища, мостове), които могат да откъснат пострадалите за известно време, преди да им бъде оказана помощ. От значение е и неосведомеността за риска от наводнение.

Пороите, предизвикани от силни дъждове за кратък период от време, са най-катастрофални. Тогава теченията стават много силни и няма време хората да бъдат предупредени да се евакуират или да потърсят подслон другаде. Обратно, разливите на реки предизвикват болести и други здравословни проблеми, но при тях жертвите обикновено са по-малко.

Съществуват различни начини за предупреждение или за намаляване на последиците от наводненията, включително и последиците от тях върху здравето на хората. Някои са насочени към отделните индивиди и семейства преди, по време и след наводнението. Други засягат общностите конкретно в контекста на климатичните промени.

На индивидуално равнище някои мерки позволяват да бъдат намалени рисковете и последствията от наводненията. На колективно равнище правителства и местни управи могат да развият различни стратегии за адаптиране, свързани с ревизирането на критериите за изграждането на инфраструктурите и сградите, с нови начини за използване на статистиките за интензивни валежи и чрез по-разумна превенция, управление и контрол на дъждовните води.

Източник: БТА