Намаляват посетителите в музеите, театрите и кината на област Добрич
Намаляват посетителите в музеите, театрите и кината на област Добрич / Дарик Добрич

Териториалното статистическо бюро в Добрич отчита намаление на посетителите в музеите, кината и театрите в региона през 2015 година.

Посещенията в музеите са били 136 хиляди, което е с 31.1% по-малко в сравнение с предходната година, като приблизително една четвърт от тях (36 хил.) са осъществени в дните със свободен вход. Отчетено е и намаление на посещенията на чужденци в музеите – те са три пъти по-малко.

В област Добрич действа 7 музея с общ фонд от 240 хил. движими културни ценности. Експозициите са разположени на обща площ от 15 027 квадратни метра. Броят на културните ценности е увеличен с 0.04% в сравнение с предходната година, цифровизирани са 7 027 единици. В музеите работят общо 84 души, като броят им се увеличава с 13.5% в сравнение с 2014 година.

През отчетната година в действащите 2 театъра в област Добрич са организирани 407 представления, посетени от 43 588 зрители. В сравнение с 2014 г. представленията намаляват с 1.2%, а посещенията - с 9.1%. Намалява и средният брой посетители на едно представление  - от 116 души на 107 души.

Намаление се отчита и на посетителите в кината. През 2015 г. прожекциите в областта са 2 008 и са посетени от 21 725 зрители. В сравнение с 2014 г. броят на прожекциите се увеличава с 25.0%, а посещенията намаляват с 6.8%. Прожектирани са 229 филма, от които 5 български, 43 европейски, 172 от САЩ и 9 от други страни. данните за страната показват, че най-много кина има в Югозападния район - 20 кина със 165 хил. прожекции, посетени от 2.9 млн. зрители. В столицата функционират 16 кина със 101 екрана, в които са прожектирани 3 045 филма.

През 2015 г. в област Добрич са развивали дейност 3 музикални колектива, които са изнесли 286 представления, посетени от 43 450 зрители.

В изследването на статистическия институт попадат и библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. Данните показват, че библиотечният фонд в областта се състои от 394 хил. библиотечни документа. Регистрираните в тези библиотеки читатели са 3 549, което е с 2.6% по-малко в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеките се увеличават с 8.1% и достигат 63 хиляди. Заетият библиотечен фонд средно на един читател, се запазва на 18 броя.

През 2015 г. радиооператорите от област Добрич са излъчили 3 258 часа радиопредавания, което е с 0.1% по-малко в сравнение с 2014 година. Телевизиите в областта с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 5 365 часа.