МОСВ сочи нашето депо за отпадъци като изоставащо
МОСВ сочи нашето депо за отпадъци като изоставащо / netinfo

Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров посочи шест града, между които и Добрич, в които изостава подготовката за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци. Сайтът на министерството цитира Джевдет Чакъров, който е заявил: „Считам, че проблемите не са трудно преодолими и с общите ни усилия и добра организация от общините процедурите могат да бъдат придвижени.” Останали пет общини са Пазарджик, Провадия, Видин, Малко Търново и Разлог.

От предвидените за изграждане 55 регионални депа у нас 27 са построени, 7 се строят. От оставащите 21 депа седем са в напреднал етап на подготовка и строителството им може да започне до края на тази година. Изграждането на други осем се очаква да започне в началото на следващата година.

Министърът подчерта, че не е без значение с какви пари ще се изграждат депата, защото ако са с безвъзмездното финансиране по ОП „Околна среда”, няма да се увеличава такса смет, тъй като няма да се изплащат инвестиционни, а само експлоатационни разходи.

Като проблеми, които стоят най-често пред общините при подготовката на строителството на депата, бяха посочени уреждането на собствеността на площадките, изборът на площадка – процедура, която е свързана с протести на местно население, обжалване от страна на общини, несъгласни с местоположението; създаването на регионални сдружения на общините във връзка с общата експлоатация на депото; своевременното провеждане на процедурите по ОВОС и издаването на комплексно разрешително.

”Категоричен съм, че няма да допуснем санкции от ЕС в тази област, защото работим за това към средата на следващата година да имаме действаща система за обезвреждане на отпадъците, която да отговаря на всички изисквания на европейското и националното законодателство, посочи министърът. Той обясни, че на първо място е важно да започне строителството на оставащите за изграждане 21 регионални депа. Там, където те няма да са готови, ще се разчита на действащата в момента система за третиране и обезвреждане на отпадъци, която ще бъде приведена в съответствие с всички екологични критерии.