Младежкият информационно-консултантски център приключи дейността си
Младежкият информационно-консултантски център приключи дейността си / МИКЦ - Добрич

С двудневно обучение-тренинг приключи своята дейност проект „Младежки информационно-консултантски център” - Добрич. Темата бе „Развитие на млади лидери. Бизнес умения”.

Обучителят – проф. д-р Димитрина Каменова насочи вниманието на младежите върху въпроси свързани с „Лидерски техники и делово общуване”, „Основни лидерски умения”, „Прилики и разлики между мениджър и лидер”, „Мисия и визия на младия лидер”, „Развитие на умения за търсене и виждане на новото”, „Създаване на собствен бизнес” и др. В края на двудневното обучение четири предприемачески екипа демонстрираха на практика своите умения за разработване на идея за собствен бизнес.

МИКЦ - Добрич бе реализиран за 11-месечен период през 2015 г. от фондация „Повик” в партньорство с община Добрич и Младежки център – Добрич по Национална програма за младежта 2011 – 2015 година.

Бяха проведени 5 двудневни обучения, 7 концерта, 5 информационни кампании, екоакции, дебати, много консултации на актуални теми. Общо привлечените участници в проекта са над 10 000, като голяма част от тях ползват услугите на МИКЦ-Добрич не за първи път.

МИКЦ - Добрич реализира своята дейност за четвърти пореден път и вече има натрупан опит в предоставянето на качествени и достъпни информационни и консултантски услуги на младежите от община Добрич в областите  превенция на рисково поведение, граждански права, здравословен начин на живот, решаване на конфликти, кариерно развитие, професионално ориентиране.

Младежкият информационно-консултантски център приключи дейността си
netinfo