Младежи от 7 държави се включват в симулация на европейски избори
Младежи от 7 държави се включват в симулация на европейски избори / Дарик Добрич

В месеца на изборите за Европейски парламент и денят на Европа Международен институт по мениджмънт организира 5-дневно събитие, което ще се проведе в периода 7-11 май в Добрич и Варна. Домакин на проявата е Висше училище Международен колеж (ВУМК).

Събитието ще включва дискусионни панели, ролева игра и фестивал под надслов „63 години не стигат“. В първия ден експерти от седем европейски държави ще представят настоящите политики на ЕС, насърчавайки дебати сред младежите. Следващите два дни ще бъдат посветени на изпълнението на ролева игра, която ще симулира избори на Европейски парламент – това ще даде възможност на участниците да изразят мнението си и да получат ценен опит, който ще изгради у тях чувство на принадлежност към ЕС. През последните два дни участниците ще се опитат да насочат вниманието на околните и да насърчат участието им в изборите през тази година чрез различни дейности, част от които ще включват музикален фестивал.

За участие в събитието ще пристигнат младежи от България, Италия, Хърватия, Полша, Румъния, Македония, Босна и Херцеговина, а работният език ще бъде английски. Сред  участниците ще бъдат и ученици от средни училища в Североизточна България.