/ ThinkStock/Getty Images
500 фазана са разселени от началото на годината до момента в държавните ловни територии на ДЛС-Балчик. Последните 100 птици, които се отглеждаха във фазанарията на стопанството, бяха пуснати на свобода през тази седмица, съобщават от СИДП. Птиците са разселени край Бежаново, в близост до границата.

"В резултат на разселването и грижите, които полагаме в Добруджа, вече има много фазани. Хората, които пътуват, могат да видят покрай пътищата и в нивите двойки и гледката наистина радва окото. Красивите птици се забелязват лесно, особено сега – когато житата все още не са избуяли", сподели директорът на ДЛС-Балчик инж. Калинка Тодорова.

През август в стопанството ще бъдат закупени още 500 малки фазанчета, които ще бъдат доотгледани и ще бъдат разселени през есента и зимата. Всяка година и ловните дружини в района закупуват фазани, които също пускат на свобода. Това води до постепенно увеличаване на популацията в района.