Тервел
Тервел / netinfo
По инициатива на Държавното ловно стопанство в Тервел в ЦДГ „Първи юни” се проведоха тематични интерактивни игри и занимания, чрез които децата се запознаха с професията на лесовъда и грижите, които изискват горите и техните обитатели.

В забавния урок момчетата и момичетата от предучилищната група в детската градина показаха, че са истински приятели на природата, които вече са придобили много ценни знания за местната флора и фауна. За спомен от срещата лесовъдите подариха на децата книжки с интересни истории за гората и животните, които живеят в нея.

лесовъди
netinfo