Къде се подават кандидатстудентски документи

Къде се подават кандидатстудентски документи
Къде се подават кандидатстудентски документи / Sofia Photo Agency, архив

Поредната кандидатстудентската кампания за приемане на документи за учебната 2013/2014 година в почти всички висши училища започва през месец юни, съобщават от Центъра за кариерно развитие в Добрич.

Кандидатстудентски документи в град Добрич могат да се подадат в сградата на ЦКБ на ул. “България” № 1, ет. 9, тел:058 580 623, 0876 650 417 /за около 25  висши училища/; в Националната асоциация за прием на студенти, ул.”Кирил и Методий” № 31, тел. 0896 239 098; в Център за кариерно развитие към отдел “Образование и култура”, ул. “Независимост” № 7, 12 етаж, тел. 602-571– за Русенски университет “Ангел Кънчев” - в срока от 20 юни до 03 юли 2013 г.

Плановите места за всички висши училища са публикувани във вестник „АЗ-БУКИ”, бр.23 / 06 – 12 / юни 2013 г. Информацията от вестника може да се ползва в Центъра за кариерно развитие.

Русенският университет “Ангел Кънчев” е  създаден през 1945 г. и е учебен и научен център, в който се подготвят специалисти с висше образование по широк спектър инженерни, икономически, управленски и хуманитарни специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и всички форми на следдипломна квалификация. Конкурсните изпити ще се проведат както следва:

География – 10 юли, История – 08 юли, БЕЛ – тест - 09 юли, Икономика – 10 юли, ЧЕ -11 юли, Математика – тест - 10 юли, Биология – 12 юли,Химия – 12 юли, Физика - 10 юли.

Класиране:          Обявяване на резултатите до:  Записване най късно до:

I класиране                    15 юли                                      16,00 ч. на 19 юли

II класиране                    22 юли                                      16,00 ч. на 26 юли.

Русенски университет признава матурите, положени през 2008,2009,2010,2011,2012,2013 г. за приемни конкурсни изпити по всички специалности с изключение на специалността „Право”.

Резултати от редовни конкурсни изпити, положени в други държавни висши училища могат да се зачетат при всички класирания, при условие че кандидат-студентът е подал документи в Русенски университет. Удостоверенията за резултатите от изпитите трябва да бъдат представени в Учебен сектор до три работни дни преди датата, определена за обявяване на  класиранията.