Кметът издаде заповед във връзка с подготовката на Добрич за зимния сезон
Кметът издаде заповед във връзка с подготовката на Добрич за зимния сезон / DarikNews.bg, архив

Кметът на Добрич Йордан Йорданов издаде заповед във връзка с подготовката на община Добрич за зимния сезон. До 20 октомври трябва да бъде организирано заседание на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. На него ще бъде обсъдена готовността за работа при тежки зимни условия.

В срок до 25 октомври трябва да се извърши преглед на общинския План за защита при бедствия и се извърши актуализация на частта  „Действие при снегонавявания  и обледенявания”, като актуалните данни се отразят и на екземплярите, намиращи се в областна администрация и в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

До същата дата зам.-кметовете по „Икономическо развитие и европейски фондове“ и „Хуманитарни дейности“ в общината е нужно да създадат необходимата организация за снабдяване на стоки и услуги от първа необходимост и осигурят здравно и медицинско обслужване на населението при усложнена зимна обстановка на територията на общината. Ще се провери и готовността на учебните и детски заведения да провеждат нормален учебен процес, осигуряване с отопление, алтернативно отопление при спиране на основната система и медицинско осигуряване.

Ще бъде инпектирано състоянието и готовността на техниката за зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия. Ще бъде изготвен списък на собствениците, които притежават техника, годна за извършване на аварийно спасителни дейности.

При усложнена зимна обстановка информация за състоянието на общинската пътна мрежа ще се подава до 06.30 часа от фирмата поддържаща  общинската пътна мрежа до Общински съвет за сигурност, а до 7 часа – в областната управа.

При ликвидиране на последствия от снегонавявания и обледявания на територията на Общината, първо да се извличат пострадалите, закъсалите и катастрофирали моторни превозни средства. Да се актуализира плана за временно настаняване на закъсали пътници, се казва още в заповедтта.

В срок до 25 октомври управителят на „В и К“ ООД трябва да извърши проверка на състоянието и годността за работа на пожарните хидранти на територията на Община град Добрич и вземе всички необходими мерки за тяхното възстановяване и привеждане  в изправност.

Доклад за извършената  зимна подготовка на Добрич трябва да бъде представен до 26 октомври в Областната администрация.