Каварненско училище ще реализира проект за модерни методи на обучение
Каварненско училище ще реализира проект за модерни методи на обучение / община Каварна

СОУ "Стефан Караджа" в град Каварна спечели проект "Учим, творим и се забавляваме", който се осъществява по модул "Подкрепа на целодневно обучение" на националната програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", съобщават от крайморската община.

Проектът е на стойност 8 895 лева. Със средствата ще бъдат оборудвани помещения с подходящи мебели, книги, игри, аудио и визуални продукти за отдих и занимания по интереси. Заниманията са предвидени за учениците от началния етап на образованието. Те са съобразени с изискванията на съвременното модерно европейско училище.

Предвижда се учениците да се включат в целодневно обучение с полуинтернатни групи, което ще даде възможност за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес. Ще бъде изготвен график, по който всички ученици да ползват новото оборудване в помещенията. Тематичното разпределение ще бъде разнообразно и съобразно с изискванията на целодневното обучение - наука, изкуства, спорт, образователни игри и занимателни игри.