Емил Димитров
Емил Димитров / БГНЕС
Със заповед на министъра на околната среда и водите Емил Димитров Скалният мост в землището на село Тюленово, община Шабла (област Добрич), е обявен за природна забележителност. Това съобщиха от МОСВ. Предложението е внесено от община Шабла с цел опазване на феномена, наподобяващ скална арка между морето и сушата. Скалното образувание е без аналог по Българското Черноморско крайбрежие.

Емил Димитров провери язовир „Асеновец“, нивото му е понижено

Заповедта на министър Димитров е обнародвана в "Държавен вестник" на 4 февруари. Площта на природната забележителност е 2,424 дка. Заведена е под номер 545 в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ. Територията, собственост на община Шабла, попада в границата на защитена зона "Комплекс Калиакра" за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и защитена зона "Калиакра" за опазване на дивите птици, допълват от ведомството.

Част от забранените дейности в защитената територия са разпъване на палатки, поставяне на фургони и кемпери, скално катерене, нарушаване целостта и естествения облик на скалните образувания и други.

Екоминистърът: Намираме боклуци из страната, половината са за точно определена посока

Процедурата по обявяване на природна забележителност "Скалния мост" е проведена в съответствие с изискванията на глава трета от Закона за защитените територии /ЗЗТ/. Решението е взето от комисия, в чийто състав влизат представители на компетентните институции - РИОСВ - Варна, Регионална дирекция по горите - Варна, Областна администрация - Добрич, Община Шабла, Областна дирекция "Земеделие" - Добрич, Общинска служба "Земеделие" - Шабла, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Служба по геодезия, картография и кадастър - Добрич, се посочва в съобщението.