Е.ОН сканира електропроводите си с 3D лазер
Е.ОН сканира електропроводите си с 3D лазер / Е.ОН България

Е.ОН България провежда 3D лазерно сканиране на земната повърхност на териториите, където снабдява с електроенергия, съобщават от компанията. Сканирането се прави от въздуха с оборудван за целта самолет.

Компанията прибягва до модерната технология, за да придобие в кратки срокове ясна представа за състоянието на електроразпределителната мрежа. Технологията на 3D лазерното сканиране ще позволи локализиране на уязвимите участъци от мрежата и ще покаже съоръженията с потенциални технически проблеми, например клони на дървета, които се докосват до въздушните линии, посочват от Е.ОН. Погледът от въздуха може да разкрие още нерегистрирана мрежа, собственост на трети страни, както и да даде информация за нерегламентирани присъединявания.

Един от фокусите на проекта е да се получи информация за топологията на вилните зони в близост до черноморското крайбрежие, които се развиваха интензивно през последните години, довеждайки до значителни инфраструктурни промени. Информацията, получена в рамките на проекта, ще даде възможност за по-бързо присъединяване на нови клиенти към електроразпределителна мрежа с висок стандарт на качество и стабилност, посочват от Е.ОН.

3D визуализацията е много модерен метод за сканиране и локализиране на наземна инфраструктура в някои западноевропейски страни, но все още няма широко приложение в България. През миналата година, с много добър резултат, стартира пилотен проект за сканиране на земната повърхност на територията на две населени места. Заснемането беше извършено с помощта на специализиран самолет, оборудван с лазерна технология, от височина 360 метра и със скорост повече от 180 км/ч.

Е.ОН България снабдява с електроенергия 1,2 млн. клиенти, електропроводите на компанията са с обща дължина над 40 хил.км.