Добруджански технологичен колеж открива новата академична година
Добруджански технологичен колеж открива новата академична година / Дарик Добрич

Добруджанският технологичен колеж ще открие новата академична година от 10.00 часа в концертната зала на Художествена галерия. За участие са поканени всички студенти и преподаватели. По време на събитието тържествено ще бъдат връчени студентските книжки на първокурсниците.

Добруджанският технологичен колеж в Добрич е част от структурата на Технически университет - Варна. Създаден е с постановление на Министерски съвет през 1997 година.

Курсът на обучение е тригодишен при редовно обучение и три години и половина, когато студентите са в задочна форма на обучение.

Учебното заведение предлага четири специалности - "земеделска техника и технологи", "машиностроителна техника и технологии", "електроника, автоматика, информационна и управляваща техника", "ремонт и експлоатация на транспортна техника".

Завършилите колежа получават диплом за висше образование за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".