Добруджанци предпочитат киното вместо музеите
Добруджанци предпочитат киното вместо музеите / Дарик Добрич - архив

Намаляват посещенията в музеите в област Добрич през 2014 г. спрямо предходната, информират от Териториалното статистическо бюро. Намалението е със 7.2%, отчита се и намаление на посещенията на чужденци в регионалните музеи, които са с 0.9% по-малко спрямо 2013 г.

В област Добрич регистрираните съгласно Закона за културното наследство музеи са 7, а общият персонал в тях през 2014 г. е 74, като се увеличава с 8.8% в сравнение с 2013 година. Музейният фонд наброява 240 хил.фондови единици, като броят на културните ценности се е увеличил с 0.3% в сравнение с 2013 г.

През 2014 г. в действащите 2 театъра в Добричка област са организирани 412 представления, които са посетени от 47 948 хил. зрители. В сравнение с 2013 г. представленията се увеличават с 0.7%, а посещенията - с 5.6%. Увеличава се и средният брой посетители на едно представление от 111 души през 2013 г. на 116 души през 2014 година.

През 2014 г. в област Добрич развиват дейност 3 музикални колектива, чийто представления са 139, а посещенията са 36 700.

Библиотечният фонд в Добричка област през 2014 г. се състои от 395 хил. библиотечни документа. Регистрираните читатели са 3 642, което е с 1.1% повече в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеките също се увеличават (с 6.3%) и достигат 58 хиляди през 2014 година.

С най-висок дял от общия библиотечния фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите - 90.5% (357 хил.), следвани от другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, патенти и стандарти и микроформи) – 23 хил. и продължаващите издания (14 хил.). В сравнение с 2013 г. броят на книгите се увеличава с 0.6% (2 285).

През 2014 г. прожекциите в областта са 1 606 и са посетени от 23 318 зрители. В сравнение с 2013 г. прожекциите в кината се увеличават със  163,7%, а посещенията са с почти четири пъти повече, тъй като през 2014 г. е открито още едно кино на територията на област Добрич.

През 2014 г. радиооператорите от област Добрич са излъчили 3 262 часа радиопредавания, което е с 0.2% повече в сравнение с 2013 година. Телевизиите в областта с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 5 365 часа.