/ Община Добрич
На него е изобразен паметникът на Хан Аспарух
Община Добрич вече има свое туристическо лого. То бе избрано чрез конкурс, който бе обявен в края на септември тази година. Целта е новият запазен знак да осигури разпознаваемост на град Добрич на туристическата карта на България.

РИМ-Добрич участва в международен проект за културното наследство

Избраният графичен символ ще бъде неразделна част от печатни рекламни материали, информационни и промоционални носители, сувенири и албуми, уеб сайт, електронна реклама и всички възможни медии, съобщават от Общината.

Проектът е на Христо Викторов Христов. Той бе избран от седемчленно жури с председател доц. д-р Соня Алексиева – ръководител на секция „Туризъм” в департамент „Бизнес администрация” при Нов български университет и членове: проф. д-р Пламен Братанов – ръководител  катедра  „Индустриален дизайн” в Технически университет Варна, Димитър Трайчев – художник, член на СБХ, Галина Миткова – началник отдел „Канцелария”, Богдан Добрев Богдев – член на Консултативен съвет по туризъм, Койчо Коев – майстор на художествена дърворезба, член на РЗК Добрич и Божидар Тонев – председател на Дружеството на художниците.

В конкурса участваха общо 12 предложения. Сред критериите за оценка бяха четивност, баланс между изображение и типография, информативност, адекватност в различни мащаби и оригиналност на идеята.

За основна оправна точка авторът на избрания проект се е спрял на паметника на Хан Аспарух, като един от най-разпознаваемите обекти в града. Журито смята, че образът на Хан Аспарух е стилизиран адекватно спрямо контекста, фокусирайки се върху най-характерните черти на паметника, което прави знакът разпознаваем. На логото е изписано името на Добрич и слогана, избран също наскоро след конкурс: "Златен сноп от векове".