Община Добрич
Община Добрич / Дарик Добрич
След единодушно гласуване, компетентното жури за избор на туристическо лого на град Добрич прекрати конкурса за определяне на победител. Седемчленното жури с председател доц. д-р Соня Алексиева от Нов български университет разгледа всички получени  предложения, които са 30 на брой и след задълбочена и аргументирана дискусия за всеки проект не класира на първо място нито едно от предложенията.

Обявяват конкурс за лого на Добрич

Журито посочва в мотивите си липсата на ярко присъствие и познаваемост в комбинация  между изображение и типография, което да удовлетворява изискванията.

Независимо от това единодушно са оценени като положителна тенденция четири проекта. Категоричната позиция на членовете на журито е, че изборът на лого на дестинация Добрич, чийто слоган е „Добрич – златен сноп от векове“, изисква повече отговорност, креативност и оригиналност, каквито градът заслужава.

Предстои Община Добрич да обяви нов конкурс за изработване на туристическо лого на града.