/ РИМ-Добрич
Регионален исторически музей-Добрич е партньор в проект mAPP my Europe по програма Еразъм+ - стратегически партньорства за младежта и развитие на иновации. Целта на проекта е да разработи интересни инструменти за младите хора, за да улесни и насърчи модерния достъп до образованието в областта на културното наследство.

Откриват център по минералогия и спелеология към читалище „Й. Йовков“

Във фокуса на изследването е културното наследство и идеята да бъде внушено на младите хора да осъзнаят, че то им помага да се идентифицират със своя произход и история като им предоставя подробности за еволюцията на социалното приобщаване и най-важното – формира самоличността, подчертават от РИМ-Добрич.
 

Планираните дейности са обучения, изработване на смартфон - приложение за културен туризъм, което да предлага различни атрактивни маршрути за младите хора, уебсайт с подробности за проекта и създаване на неформален наръчник за обучение по културно наследство за преподаватели и учители.
 
Продължителността на проекта е две години /досептември 2020 година/, а партньорите в него са 10 организации от 4 държави - Румъния, Гърция, Испания и България. Идеята е да се насърчава активното партньорство между експерти, учители, творци, хора, работещи с младежи, тийнейджъри в неравностойно положение и ученици на възраст между 13 и 19 години, които се интересуват от младежки туризъм.

В рамките на предвидените дейности по проекта РИМ-Добрич ще си сътрудничи с млади хора и под ръководството на експерти в областта на културното наследство и туризма ще организира поредица от творчески работилници за създаването на различни маршрути, които биха били интересни и вълнуващи за учениците.

Освен междукултурно преживяване, тези срещи и обучения ще помогнат на младите хора да подобрят езиковите и компютърните си умения и ще им предоставят нови възможности за изява като доброволческата дейност и неформално образование в областта на културно наследство, информират от музея.