Добрич - сред областите с най-много приемни на НССЗ
Добрич - сред областите с най-много приемни на НССЗ / Дарик Нюз - архив

Над 5200 земеделски стопани са били консултирани от Националната служба за съвети в земеделието през първото шестмесечие на годината в рамките на изнесени приемни и обучителни инициативи извън териториалните центрове във всяка една от 28-те области на страната, информират от ведомството.

Близо 3000 земеделски стопани са консултирани от НССЗ на проведените 608 изнесени приемни на службата. На тях всеки фермер е получил на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и селските райони, включително и за възможностите за финансиране по ПРСР 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните  схеми за подпомагане. Най-много приемни са организирани в областите Добрич, Бургас, Кърджали и Силистра.

На територията на цялата страна са проведени и общо 77 информационни дейности. Събитията се организират съвместно с научни институти и организации  под формата на  обучителни срещи и семинари, на които над 2250 земеделски производители са получили информация по специализирани теми и  възможностите за подпомагане по ПРСР.