/ iStock/Getty Images
Водоснабдяването в град Добрич може да бъде нарушено, съобщиха от ВиК-Добрич. 

Причината е в авария на електропреносната мрежа към помпена станция „Приморци“. Работи се върху отстраняването на аварията, но възстановяването на електрическата мрежа зависи от метеорологичната обстановка, която към момента се усложнява.

Затворени за движение на всички пътни превозни средства остават републиканските пътища, свързващи Добрич със съседните области и Румъния.

"Въпреки опитите през целия ден да бъде възстановено електроснабдяването на помпената станция „Приморци“ засега те са неуспешни, увеличени са мощностите на други помпени станции, но те не са достатъчни, за да осигурят вода за целия град", информира управителят на водното дружество в Добрич Тодор Гикински.

Основното притеснение е да се подсигури водоснабдяването на централната градска част, където е и многопрофилната болница в Добрич.