/ Дарик Добрич
През май ще се отбележат 30 години висше техническо образование в Добрич
Добруджанският технологичен колеж – Добрич, ще изпрати на 13 април своите абсолвенти. Тържествената промоция по дипломирането на випуск `2018 ще се състои в Художествената галерия от 10.30 часа. 15-те млади специалисти завършват колежа към Техническия университет – Варна, като професионални бакалаври от специалностите „Земеделска техника и технологии”, „Ремонт и експлоатация на транспортната техника” и „Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства”.

Добруджанският технологичен колеж става филиал на ТУ - Варна

Добричлийката Донка Стоянова от задочния курс ще получи златна значка като отличник на випуска – тя се дипломира с оценка над 5.50 в специалността „Земеделска техника и технологии”, съобщи пред Дарик директорът на колежа доц. д-р Радко Михайлов.

Тази година се отбелязват 30 години от началото на висшето техническо образование в Добрич. Годишнината ще бъде отбелязана в средата на месец май с тържество и научен форум, който се провежда в колежа на всеки 5 години. Ще бъде изготвен и доклад за историята на учебното заведение.

Над 100 са студентите в Добруджанския технологичен колеж, повечето са задочници. Завършилите намират реализация обикновено като дистрибутори на земеделска техника, служители в сервизни центрове, около 10% продължават в магистърска степен, а други създават свои земеделски фирми.

Технологичен колеж - Добрич празнува 20-годишен юбилей

Доц. д-р Радко Михайлов е директор от 2007 година. Двата му мандата са изтекли и в момента той е временно изпълняващ длъжността, като вероятно през есента ще има нов директор.

Най-важното, свършено през мандатите, според него са процедурите по акредитация, през които е преминал колежът. Получена е и положителната оценка на проект за преобразуване на колежа във филиал на Техническия университет във Варна. По думите на доц.Михайлов, до края на тази година това може да се случи. Предвижда се тогава да бъде въведена нова специалност - „аграрно инженерство”, каквато сега има само в Пловдив, Русе и Стара Загора.