Дискутират иновациите в туризма и морската индустрия
Дискутират иновациите в туризма и морската индустрия / netinfo
Кръгла маса на тема „Възможности за партньорство между морската индустрия, туризма и сектора на информационните и комуникационни технологии за създаване на иновативни продукти” ще се проведе от 14.00 часа в Търговско промишлената палата в Добрич.

Проявата е в рамките на проект по програма ФАР „Развитие на гражданското общество” и се организира от Регионалната агенция за предприемачество и иновации – Варна, съвместно с Варненска туристическа камара, Българска морска камара, Търговско промишлена палата – Добрич и Enterprice Europe Network Добрич.

Ще бъдат дискутирани развитието на морските технологии, туризма, информационните и комуникационните технологии, връзката между воден транспорт и туризъм и иновациите в тези сфери.