Делян Добрев:Стимулираме инвестициите чрез ОП”Конкурентноспособност”
Делян Добрев:Стимулираме инвестициите чрез ОП”Конкурентноспособност” / Дарик Добрич

Намалялото потребление и недостатъчният размер на инвестициите все още са проблем в страната, коментира в Добрич министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Той отбеляза обаче, че инвестициите се стимулират чрез ОП„Консурентноспособност”. По думите му договорите, сключени от месец юни досега са за над 400 млн. лева, а изплатените средства надхвърлят 80 млн. лева. „За три месеца платихме към фирмите толкова средства, колкото за цялата минала година”, посочи Добрев.

Според министъра на икономиката резултатите от Международния панаир в Пловдив, ще бъдат индикатор за това, какво е нивото на инвестициите в страната, дали фирмите се възстановяват или не. "Тези данни ще излязат една седмица след панаира и ако те покажат, че сключените договори са повече на брой, отколкото миналата година, това е ясен сигнал, че нашата икономика се възстановява", коментира Добрев.

Министърът посочи още, че добивната промишленост бележи значителен ръст от 13% за минала година. Данните за туризма в момента показват ръст от 6-7 %, а очакванията за месец август са за още по-добри резултати. Добивната промишленост и туризмът и през следващата година ще се развиват добре, прогнозира Добрев, но отбеляза, че е нужно възстановяване и в останалите сфери на икономиката.

Министърът на икономиката посети Добрич по повод празника на града, който се отбелязва днес.