Община Добричка
Община Добричка / Дарик Добрич
Делегация от  Община Добричка  е на посещение в столицата на Норвегия – Осло. Представителите на местната администрация ще обменят опит с потенциални норвежки партньори по темата енергийна ефективност. Те ще участват в семинар и срещи за обмяна на добри практики и постижения  и създаване на партньорства в областта на програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия". Форумът е организиран от Фондация „Визия за научен и технологичен растеж“ и Осло международен хъб.

Целта е установяване на партньорство за подготовка на проекти по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежката програма 2014-2020 в областта на енергийната ефективност и енергийната сигурност, за която са определени 28 млн.евро. Партньор за прилагането на тази програма е Норвежкия департамент за водни ресурси и енергийни източници.

Предвидени са срещи по различни теми като използване на геотермалната енергия за отопление или охлаждане,  подобряване на енергийната ефективност в съществуващите сгради за постигане на клас „А“ и изпълнение на пилотни проекти за почти нулево потребление на енергия, рехабилитация и модернизация на улично осветление със смарт, мониторинг на потреблението на енергия в общински сгради.