Частично бедствено положение в три села в силистренската община Главиница
Частично бедствено положение в три села в силистренската община Главиница / Дарик Добрич

Частично бедствено положение се обявява за три села в община Главиница, област Силистра  Това са селата Долно Ряхово, Косара и Бащино, съобщиха от Областната администрация.

Въвежда се в действие Общинският план за защита при бедствия и аварии в частта му  за защита при снегонавяване и обледяване.

Мярката е заради непрекъснат обилен снеговалеж от 16 януари насам, силен вятър, от който има снегонавявания и преспи по цялата пътна мрежа на община Главиница и невъзможността за снабдяване на населението със стоки от първа необходимост, невъзможност за придвижване на учениците до учебните заведения и затрудненията при обслужване на домуващите към домашен социален патронаж.

Образувани са двуметрови преспи и са затворени общинските пътища Тутракан – Зафирово – Косара; Зафирово – Малък Преславец  – Долно Ряхово; Главиница – Зафирово – Сокол - Суходол – граница общини Главиница и Ситово,  Босна в участъка с. Суходол – с. Бащино. Не е достатъчна обезпечеността с тежка снегопочистваща техника от страна на  Областно пътно управление.  Преустановяват се занятията в детските градини в трите населени места до отмяна на бедственото положение. Кметовете на трите села трябва да осигурят възможности за полагане на  грижи за децата и самотно живеещите възрастни в неравностойно положение.

Трябва да се осигури и приоритетно снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни заведения и спасителните екипи. Оперативната група, определена в Плана за защита при снегонавявания и обледявания, да трябва  извърши необходимите действия по аварийно-възстановителните работи. Предвидено е също осигуряване на тежка верижна техника и роторен снегорин за снегопочистване на засегнатите участъци. Ще бъде направена организация за снабдяване на населените места с хляб след разчистване на участъците. В с.Долно Ряхово има болен на хемодиализа, за когото е предвидено след разчистване на пътя да бъде настанен в кметството на село Зафирово.