Център за млади фермери заработи в Добрич
Център за млади фермери заработи в Добрич / dobrich.org

Център на младите фермери ще работи в Професионалната гимназия по аграрно стопанство - Добрич. Той е изграден с финансово съдействие на фондация "Америка за Балгария" на стойност 10 050 лева.

Центърът ще се използва от млади фермери от региона, които ще имат възможност да обменят опит при прилагането на новости в областта на селското стопанство. Той е оборудван с интерактивна дъска и компютърни конфигурации. За сериозните членове са предвидени стипендии.