Регионална библиотека Силистра
Регионална библиотека Силистра / Кворум Силистра
На Световния ден на книгата и авторското право, Регионална библиотека ”Партений Павлович” в Силистра стартира нов образователен маршрут на знанието -  онлайн платформа „Уча.се”. Сайтът покрива 97% от учебния материал за учениците от I до XII клас. Материалите следват официалната училищна програма и са съобразени с Държавните образователни стандарти.

От днес читателите на Регионална библиотека Силистра могат да ползват образователния сайт на специално обособени потребителски компютри в Детски отдел и Справочно-информационния център на ул. „Симеон Велики” 44 /с непрекъснато работно време от 8.00 до 18.00 часа/ и във Филиал-2 на ул. „Александър Стамболийски” 8 / с работно време 9.00-13.00 и 14.00-18.00 часа/.

Към 2018 г. "Уча.се" предлага на учениците повече от 11 000 видео урока и упражнения. Към 2018 г. уроците са изгледани над 28 милиона пъти от над 480 хиляди регистрирани ученици, учители, родители и студенти. Материалите са на разположение на регистрираните посетители след закупуването на абонамент, уточняват от Библиотеката ."Уча.се" съдържа комбинация от видео уроци и упражнения. Видео уроците представят материала чрез ситуационни примери и изискват едновременно гледане, слушане и писане – стимулиране на трите основни вида памет. Видеоклиповете са кратки и занимателни, което прави усвояването по-фокусирано и леко. Наученото от видео уроците може да се тества и затвърди с упражненията на Уча.се, чрез техния специален алгоритъм. При грешен отговор платформата автоматично предлага точния откъс от урока, за да се навакса пропускът.

Сайтът предлага и обучение чрез индивидуална учебна игра. По всеки предмет учениците правят диагностичен тест, който открива силните страни и пропуските в знанията, като след това се изготвя индивидуална програма с видео уроци и упражнения спрямо личните нужди. Всеки ученик в сайта развива свой виртуален герой в реално време, като в игра. "Уча.се" разполага със собствен блог „Мотивирам.се“, чиято цел е да дава полезни съвети и ценна информация на ученици, учители, родители, студенти.