/ ThinkStock/Getty Images
Гражданите на Добрич, останали без работа, и бизнесът, преустановил дейността си в извънредното положение, ще бъдат подкрепени с пакет от икономически и социални мерки, реши Общинският съвет на днешното си заседание.

Кметът предлага пакет от икономически и социални мерки за подпомагане на бизнеса и гражданите

Общината ще освободи от една месечна такса за ползване на детска градина и ясла семейства, в които поне единият родител е освободен от работа в кризата с коронавируса и се е регистрирал в бюрото по труда. Облекчение ще ползват и наематели на общински жилища, на които ще бъде спестена половин месечна вноска, ако вече са безработни.

Напълно ще бъдат освободени от плащането на наеми за периода на извънредното положение всички търговци, затворили ползваните общински обекти поради ограничителните мерки. За други, при които дейността е намаляла поне наполовина от обичайното, намалението на наемите ще бъде с 50 на сто.

Приключи публичното обсъждане на актуализацията на бюджет 2020

Общината ще изисква счетоводни документи като доказателство за щетите. До 30 юни се удължава срокът, в който граждани и фирми могат да ползват пет на сто отстъпка при предплатена за цялата година такса "битови отпадъци".

Общинският съвет ще обсъди на следващо заседание настояването на местната браншова организация на хотелиерите и ресторантьорите да бъдат освободени от още един месечен наем след отпадане на извънредното положение, както и да ползват безвъзмездно рекламна площ за популяризиране на туризма шест месеца след епидемията.
БТА