Албена събира световни изследователи на криптографията
Албена събира световни изследователи на криптографията / netinfo

Лятното училище за дизайн и сигурност на криптографията организира форум в курорта Албена за втора поредна година. Участниците са общо 95 докторанти, изследователи и експерти от компютърната индустрия от всички страни членки на Европейския съюз, Израел, Индонезия, Южна Африка и САЩ. Организатори са Католическият университет в Льовен /Белгия/, Incidence Geometry Group, UGent; ETRO, VUB и Института по математика и информатика към БАН.

Лекции изнасят най-бележитите в света изследователи на тази древна наука – криптографията, позната още от времето на Гай Юлий Цезар, който разменял криптографски съобщения с генералите си, за да гарантира секретност на дипломацията и военното дело. В началото са използвани основно методи на замяна и размяна на букви. С развитието на науката и на техниката, в криптографията освен лингвистична навлиза и математическа методология, статистика, теория на числата, комбинаторика.

В Албена с интерес очакват да разберат какви са най-модерните тенденции в методите на криптиране и от най-запалените студенти в областта.