/ Дарик Варна, архив
След проведен конкурс, правителството определи концесионер на морски плаж„Албена“ в Община Балчик. Концесионерът „АЛБЕНА“ АД ще предлага за срока на концесията цена за 1 брой чадър в размер до 7 лв. с ДДС и цена за брой шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности.

Дават на концесия плаж "Каварна" за 46 хиляди лева

Размерът на концесионното плащане възлиза на 1 606 557 лв. без ДДС и е определен съгласно приетата Методика и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане в рамките на 13,1 %.