пари
пари / Снимка: Дарик, архив
 
“АЛБЕНА”  АД – к.к.  Албена уведомява своите акционери, че от 20.08.2019 г. ще започне изплащане по банков път на полагащия се дивидент, гласуван на Общото събрание на акционерите за отчетната 2018 г.
 
За акционерите  –  физически и юридически  лица  с клиентски подсметки при инвестиционен посредник /регистър Б на Централен депозитар/, дивидентите  ще бъдат изплатени от съответния инвестиционен посредник чрез системата на "Централен депозитар"АД.     

За акционерите – физически  лица с лични сметки в "Централен депозитар"АД /регистър А на Централен депозитар/, дивидентите  ще се изплащат чрез клоновете и офисите  на "Екпресбанк" АД   от 20.08.2019 година до изтичане на 5-годишния давностен срок срещу представяне на документ за самоличност.
               
За информация: к.к. Албена,Централно управление,офис 443,офис 219, тел. 0579 6-29-54, тел.0579 6-21-91
 
                  
От „Албена Холдинг” АД /старо наименование „Албена 2000“ АД/ уведомяват своите акционери ,че започва изплащането на дивидент за 2018 година, считано от 20.08.2019 година.
 
Изплащането се извършва чрез клоновата мрежа на ТБ „Експресбанк” АД, в периода 20.08.2019 година – 20.08.2024 година. Акционерите получават припадащия им се дивидент за 2018 година, намален с формираните за това публични задължения.

Изплащането на дивидентите ще се извършва след представяне на документ за самоличност, подчертават още от акционелното дружество.