800 лева санкция за отсечен чинар в община Добричка
800 лева санкция за отсечен чинар в община Добричка / netinfo
Община Добричка обяви тарифа за размера на обезщетенията за причинени вреди на зелената система и декоративната растителност на територията на кметството. Тарифата е част от приетата на последната сесия Наредба за изграждане и опазване на зелената система в общината.

Сериозни санкции ще се плащат, ако поради строителство и реконструкция на обекти се налага изсичане на дървета и храсти. 800 лева е обезщетението за отсечен чинар на възраст над 50 години, 600 лева е таксата за орех, 300 лева - за ясен или явор, 250 лева за бук. За унищожени дървета и храсти с ярко изразена декоративна стойност обезщетението е 1000 лева.

Когато проектите предвиждат изсичане на растителност, към искането за издаване на строително разрешение трябва да се приложи и документ за платено обезщетение, сочи наредбата. Строителната фирма е длъжна да отстрани за своя сметка всички причинени вреди на зелените площи.

В обществените зелени терени се забранява поставяне на рекламни материали върху дърветата, разхождането на свобода на домашни любимци, брането на билки, семена и плодове.

Кметството трябва да организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на картотекираната растителност на територията на общината.