548 декларации за патентен данък са подадени в общината
548 декларации за патентен данък са подадени в общината / Дарик Добрич - архив

548 декларации на подлежащи на облагане с патентен данък са постъпили в общината до крайния срок 1 февруари. Начисленият налог общо е в размер на 129 782 лв., от които са платени 33 655 лв. В сравнение със същия период на 2015 г., приходите от патентен данък продължават трайната тенденция на намаление, съобщават от общината. Подадените декларации през 2015 г. са били 595, начисленият патентен данък е бил в размер на 138 727 лв., от които са били платени 40 422 лв.

От възможността да платят с отстъпка през 2016 г. са се възползвали 131 задължени лица, а през 2015 г. – 147, което е с 10.89 на сто по-малко.

Както и през 2015 г. най-голям брой дейности са декларирани в сферата „Търговия на дребно до 100 кв.м.“ – 391, следвани от „Бръснаро – фризьорски услуги, ветеринаро-фризьорски услуги“ – 37, „Питейни заведения – 1-2 звезди“ - 19 дейности, „Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги“ – 17, „Металообработващи услуги“ и „Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти“ – по 16 дейности“ и „Маникюр и педикюр“ – 14 бр.. Увеличение има само  при декларираните дейности от „Заведения за бързо обслужване – 1-2 звезди“ – 13, при декларирани през цялата 2015 г. 9.