100 000 туристи са посетили област Добрич за първото полугодие на 2016-а
100 000 туристи са посетили област Добрич за първото полугодие на 2016-а / Дарик Добрич

Северното Черноморие има силен летен сезон, съобщи във Варна министърът на туризма Николина Ангелкова. Само за първите шест месеца на годината, област Варна е посрещнала над 310 000 туристи, а област Добрич - близо 100 000. Общите приходи от техните нощувки надхвърлят 81 млн.лева.

Целта на Министерството на туризма е минимум 15 плажа да бъдат отдадени на концесия по новите правила за следващия летен сезон по Северното Черноморие. Стартирали са предварителни действия за 60 плажа и вървят анализи кои от тях ще бъдат отдадени под наем и кои - на концесия. Това поясни министърът по време на среща с концесионери и наематели от Северното Черноморие, и представители на туристическия бранш. В дискусията участваха и областните управители на Варна и Добрич Стоян Пасев и Детелина Николова.

„Предлагаме групиране на плажовете, в което ще вземем предвид максимум детайли", съобщи министър Ангелкова. Това е предвидено в проекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, който е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на туризма. „Разработваме и наредба в закона, в която да се разпише къде ще попадне всеки плаж, за да постигнем балансирано разделение на приходите и разходите", обясни Николина Ангелкова.

Промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие са публикувани за обществено обсъждане на сайта на Министерството на туризма. Те предвиждат да се дефинират четири основни групи морски плажове: разположени в урбанизирани територии; в близост до туристическа дестинация, включително урбанизирани територии и/или къмпинги; в неурбанизирани територии, отдалечени от туристическа дестинация; и морски плажове с ограничено ползване или определени за развиване на специален вид туризъм. За първите три групи се предлага и създаването на съответни под-групи, които да допринесат за още по-детайлното им разделение. Работи се и по допълнителното доразвиване и детайлизиране на това диференциране в отделна наредба към закона.

Заложените базови цени за чадър и шезлонг ще бъдат по 2 лева за населените места до 10 000 души, по 3 лева за по-големите и по 4 лева за курортите. Кандидатите могат да предлагат по-ниски или по-високи оферти от тези стойности, като този компонент ще е с 40 % тежест при оценяването им. При промяна на предложената цена договорът с концесионера ще бъдат развалян, предупреди министърът. Според нея на ивиците с по-евтини чадъри и шезлонги платената зона трябва да е по-голяма.

Групирането на плажовете ще провокира интереса на концесионерите и към по-малките ивици, смята Ангелкова. През настоящия сезон от общо 234 плажа само 55 са отдадени на концесия, а под наем - 82.