Залесяват нови площи в Североизточна България
Залесяват нови площи в Североизточна България / СИДП
Двойно повече площи в сравнение с предходни години ще бъдат залесени в Североизточна България в следващите 2 години, съобщават от Североизточното държавно предприятие. Това стана ясно по време на среща на директорите на стопанства, в които има разсадници, както и на специалистите, които работят в тях.
 
„През следващите години ще инвестираме не само в залесяване, но и в закупуване на модерна техника, с която да се извършва подготовката на почвата, а и самото залесяване”, каза пред колегите си директорът на СИДП инж. Веселин Нинов. Според него увеличаването на площите за залесяване, което е част от водената държавна политика, се оценява като положително не само от специалистите, но и от всички хора в страната ни.

СИДП: Сега е моментът да си купите дърва за огрев
 
Нинов припомни на колегите си, че трябва да бъдат предвидени и медоносни видове за следващите години, за да се помогне и на работещите в сектор пчеларство. Той обеща на специалистите от разсадниците помощ, за да се случат нещата според заложените в плановете залесявания, като поиска от тях да произвеждат добри фиданки, които да бъдат с гарантирано качество.

Инж. Веска Стойнева, началник на отдел „Стопанисване на горските територии“, припомни на колегите си, че при основаването на СИДП е имало свръхпроизводство на фиданки, което постепенно е било ограничено, за да се спре разхищението на труд и средства. Сега  производството е оптимизирано и разсадниците задоволяват нуждите на стопанствата от Североизточна България.
 
На територията на предприятието има пет разсадника, които се намират в ДЛС-Балчик, ДГС-Добрич, ДГС-Шумен, ДГС-Търговище и ДГС-Върбица. Те ще произведат фиданки за появата на 1 500 декара нови гори в периода 2020/2021 година.