1 128 завършват средно образование в Добричко
1 128 завършват средно образование в Добричко / Дарик Добрич

1 128 ученици завършват средно образование в общообразователни и професионални училища в Добричка област, информират от статистиката. В началното образование се обучават 6 600, а в прогимназиалното - 5 800 деца. Записаните в степен професионален бакалавър на висшето образование са 716.

С 994 или 6% по-малко са учениците в Добричко през тази учебна година в сравнение с предишната, информират от Териториалното статистическо бюро. Във всички видове общообразователни и специални училища има общо 15 132 ученици. В Добрич те са 7 868, от които 732-ма абитуриенти. С отличен успех завършват 3 678 ученици. Училището с най-много отличници - 263-ма, е Езикова гимназия, следвана от Финансово - стопанската гимназия, където има 122-ма.

Учебни занятия в областта се водят в 68 общообразователни училища, от които 6 начални, 45 основни, 5 гимназии и 12 средни общообразователни. Тази година няма закрити училища.

789 деца са напуснали училище през учебната 2014/2015 година, сочат още данните на статистиката. 715 от тях - в основното образование. Най-голям е относителният дял на заминалите в чужбина - 494, или 62%, следвани от напусналите по семейни причини - 22% и на преместили се - 7.7%.

Учителите (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища са 1 337. Жените преобладават в учителската професия, като съставляват 84.9% от общия брой.

Професионалното образование и обучение в област Добрич се осъществява в 9 гимназии и едно спортно училище. Общият брой на учащите се през тази учебна година е 2 617 и в сравнение с предходната учебна година намалява със 169, или с 6%. В професионалното образование преобладават момчетата, които са 58%. Учителите са общо 234, като 67.5% са жени.
Средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните гимназии и професионалните училища с диплома са завършили 510 души, като завършилите в програми за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация през 2015 г. са съответно 158 и 352 души.