Заработи временна комисия за ревизиране на сделката с Хляб и хлебни изделия
Заработи временна комисия за ревизиране на сделката с Хляб и хлебни изделия / netinfo
Комисията, съставена от представители на Общински съвет Бургас избра за свой председател юриста Златина Дукова. По време на първото си заседание членовете й получиха от лидера на “ Средна европейска класа” и общински съветник Георги Манаев документацията по сделката с общинската фирма “ Хляб и хлебни изделия” – ООД. В комплекта са документи, с които “ Хляб и хлебни изделия” е призната за собственик на сградата на бул. “ Хр. Ботев” 13, документи относно провеждането на тръжната процедура, както и цялата документация по самата сделка с продажбата на сградата и последвалите плащания.

Председателят на СЕК Георги Манев запозна колегите си от комисията с цялата налична документация, която преди това той представи в Прокуратурата и по време на заседанието на Общинския съвет Бургас на 19 юни т.г., по време на което по негово предложение внесено чрез докладна записка бе създадена комисията за ревизиране на сделката.

Целта на временната комисия е да установи законосъобразността и целесъобразността на сделката с продажбата на фирма “ Хляб и хлебни изделия” -ООД, която според Георги Манев е донесла сериозни загуби на община Бургас. Следващото заседание на комисията е насрочено за 17 юли.