Започва реализацията на благоустройствени проекти в общината
Започва реализацията на благоустройствени проекти в общината / netinfo

Кметът Димитър Николов подписа днес първите 10 споразумения, изготвени по Програмата за публично - частно партньорство за финансиране и реализация на малки благоустройствени проекти на територията на община Бургас.

Пилотните проекти включват благоустрояване на градската градина на Българово, доизграждане на недовършената рампа за хора с увреждания пред сградата на Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Бургас, ремонт на оградните елементи на ОУ "Бр. Миладинови" и затревяване на съществуващите площи към оградата, подравняване двора на детска градина „Ханс Кристиян Андерсен" и поставяне на мека външна настилка и други.

На срещата присъстваха още заместник - кметът с ресор евроинтеграция и екология Ивелина Василева, главният архитект на общината Веселина Илиева, експерти от Дирекция „Евроинтеграция", общински съветници и членове на комисията за приемане и оценка на проектите по Програмата за публично - частно партньорство и представители на неправителствени организации.

Община Бургас осигурява една част от средствата, а другата част се поема от фирмите - партньори по проекта. Има идея в бъдеще да се проучат възможностите за съфинансиране на Програмата от Европейската Комисия.

Идеята е чрез насърчаване на гражданското участие и прилагане на механизма на публично-частното партньорство да се за реализират благоустройствени мероприятия върху обекти, представляващи общинска собственост. Тя е безсрочна и е насочена основно към реализация на дейности по благоустрояване, озеленяване и поддържане на вътрешно - квартални, около блокови пространства и подходи към отделни имоти на територията на Община Бургас.