/ Кроношпан
Вторият етап от изграждането на постоянната изолираща ограда около производствените площадки на Кроношпан в Бургас вече навлиза в същинската си част.
 
В момента се работи по изливане на основите на предпазното съоръжение, което след завършването си ще обхваща и източните „граници“ на предприятието. В тази зона дължината на оградата ще достигне  283 метра.
 
До момента беше изградена 260 метра ограда по протежението на северната част на Кроношпан. И в двете си части съоръжението е с височина от 8 метра.
 
Заедно с него в северната зона беше обособен и зелен пояс, съставен от 116 броя дървета от вида „Аризонски кипарис“. Представителите на този вечнозелен дървесен вид достигат височина до 20 метра.

Зелен пояс от различни дървесни видове и храстова растителност вече се развива в непосредствена близост до бъдещата „източната“ ограда. Ако експертите препоръчат, той ще бъде обогатен с допълнителни насаждения.
 
Заграждението има за цел  да ограничи до минимум разпространението на дървесни частици от склада за дървесина, а специално подбраните дървесни видове играят ролята на естествен филтър.
 
Строителството на защитната ограда и „зеленият“ пояс са малка част от мерките, заложени в екологичната програма на Крошонпан.
 
В резултат от изпълнението и през 2017 год. бяха монтирани покрития на транспортната лента за дървесина, а в площадките за съхранение бяха поставени мощни оросителни системи.
 
Складовите площи бяха изолирани с плътни стени с височина от 7.5 метра, а над площадката за временно съхранение на стърготина беше изградено постоянно покритие с  обем на заградения материал около 6500 м3.

Предстои монтаж на ръкавни филтри, които ще покрият европейските изисквания за най-добри налични техники, който ще влезе в сила за фирмите от дървопреработвателната индустрия в края на 2019 година.

От ръководството на Кроношпан са си поставили за цел от цялата страна първо в Бургас да бъдат изпълнени изискванията на най-новия регламент за дървопреработвателната промишленост в Европейския съюз.