/ НАП Сливен
С последните промени в Закона за ДДС беше прието, че подлежащи на запечатване обекти запечатване обект ще бъдат затваряни, независимо от евентуална промяна в субекта, който ги стопанисва. А това значително ще намали опитите за заобикаляне на закона, коментираха от Националната агенция по приходите.  От началото на годината в интернет страницата на НАП са  достъпни списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение.
 
В специално създадена рубрика може да се извърши справка за всеки обект, в които органите по приходи са установили  данъчни нарушения, за които се налага принудителната административна мярка „Запечатване на обект“. Мярката може да бъде наложена за срок до 30 дни независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции. През 2017 година бяха отчетени опити на търговци да заобикалят запечатването на обект като административна мярка.
 
Това ставаше чрез прехвърляне на стопанисването на обекта в рамките на ден на друго юридическо лице, включително преназначаване на персонала, прехвърляне на касовите апарати, преподписване на договори с наемодатели и доставчици. С промените в Закона условието за това е към момента на запечатване на обекта или обектите, които се стопанисват от трето лице, то да знае, че обектът ще бъде запечатан. Обявяването на подлежащите на запечатване обекти в сайта на НАП води до презумпцията, че всяко трето лице знае факта на предстоящото запечатване.
 
До същата презумпция води и поставянето на трайно закрепено съобщение на търговския обект, подлежащ на запечатване.