Бургас Богороди
Бургас Богороди
Община Бургас изготви архитектурните проекти за възстановяване на автентичния културен облик на първите пет сгради по пешеходната зона "Алеко Богориди". Четири от постройките се намират в участъка между улиците "Възраждане" и "Михаил Лермонтов", а петата е сградата на ул. "Антим I" № 35.

Общината ще тегли дълг за Дома на нефтохимика

Усилията са насочени към връщане духа и архитектурния силует на стария Бургас, като възстанови занемарените улични фасади централна улица "Алеко Богориди" до Приморския парк.

Неремонтираните с години покриви и фасади не само не се вписват в ансамбъла на градската среда, но състоянието им крие опасност от падащи части от мазилки, а това застрашава живота и здравето на преминаващите в непосредствена близост до тях.

булевард Богориди Бургас

Значителна част от сградите са занемарени, тъй като част от собствениците са извън страната, което затруднява и прави невъзможно извършване на необходимите действия по направените предписания.

Стартира ремонтът на отсечката Бургас-Ветрен

Община Бургас е констатирала, че сградите се нуждаят от ремонт на фасадите, включващ мазилкова декорация, облицовки, покривни покрития, обшивки и др. При изпълнение на дейностите цветовото решение на фасадите, растерът и детайлите на дограмата ще бъдат максимално съобразени с оригиналните характеристики на сградите и общия силует.
 
булевард Богориди Бургас


Общината ще ремонтира сградите поетапно, а в момента се разработва график на изпълнение на строителните работи, тъй като Очакванията са възстановителните дейности да започнат още през май, като първа ще бъде постройката на ул. "Лермонтов" № 26.

Втора в списъка ще бъде сградата на ул. "Богориди" № 10. Останалите три - "Богориди" № 6, 8 и "Антим" № 35, са паметници на културата и проектите за ремонт на старите им фасади са изпратени за съгласуване в Министерството на културата.

10 000 000 лева за общини в Бургаско. Къде, какво ще правят?

Собствениците на сградите активно участваха в процеса на проектиране и подробно са запознати с проектите, като им е предоставена възможност за избор сами да извършат строителните работи по фасадите или общинското предприятие "Общински имоти" да ги ремонтира, а те да възстановят вложените средства.

Всички дейности на Община Бургас по възстановяване на естетическите характеристики на уличните фасади  на сгради в центъра на града са съобразени и с предвидените за ремонт сгради по "Богориди" и "Александровска", финансирани по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2010 г. В синхрон с Община Бургас, собственици на сгради по ул. "Богориди" самостоятелно са предприели действия по изготвяне на проекти и ремонт.

Часовника е готов, връщат го на мястото му (СНИМКИ)

Собствениците на постройката, която се намира на ъгъла на ул. "Възраждане" и "Богориди", вече имат изработен проект и също ще стартират скоро време възстановителни дейности на фасадата на зданието.

В момента администрацията подготвя заданията за проектиране на следващите пет сгради по "Богориди" и "Александровска". Целта на общинската администрация е да приложи интегриран подход, с който чрез финансиране от различни източници да се получи общо и завършено архитектурно решение.