/ пресцентър
През последните тридесет дни станцията за мониторинг на съдържанието на фини прахови частици във въздуха на комплекс „Славейков“ не е установила никакви отклонения от нормите.

Кроношпан въвежда по-добри техники за чист въздух

През целия период на наблюдение производствените мощности на „Кроношпан“, които се намират на около 500 метра по права линия от измервателните уреди, не са спирали нито за момент работата си.

Обявена е процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух” по ОПОС

Допустимите нива според действащата наредба са 50 mg/m3 ФПЧ. Най-високата стойност е била на 16 декември - 49.2 mg/m3 ФПЧ. Най-ниската на 20 декември - 6.6 mg/m3 ФПЧ. През първата десетдневка на януари най-високото ниво е на 4 януари - 37.5 mg/m3 ФПЧ, а най-ниски на 6 януари – 12.6 mg/m3 ФПЧ. Поставянето на станцията е част от ангажиментите на „Кроношпан“ към бургазлии.

През 2019 година компанията предвижда  предсрочно изпълнение на всички изисквания към дървопреработвателната индустрия, залегнали в  новите регламенти на Европейския съюз.