/ Пресцентър Община Приморско
В Община Приморско продължават ремонтите на обекти по Оперативна програма на Европейския съюз „Развитие на селските райони“.

Процедурата по кандидатстване с проектните предложения е започнала през 2018 година и към днешна дата одобрените средства вече са факт.

Обектите са ремонт и реконструкция на детска градина „Русалка“, четириклонното кръстовище на входа на Приморско в кръгово и ремонт на улица в село Веселие.  

Общата стойност на одобреното финансиране е 2 милиона лева.